Baltic Personals
Telefon: +371 67612622
Mobiltelefon: +371 25900123
E-post: info@nortrade.lv

Nortrade Personnel - Startpage - Samarbeid med oss - Samarbeid med oss

Samarbeid med oss

Skrive ut

Hvis du spør kundene våre – og det oppfordrer vi deg til å gjøre – vil du få vite at vi har levert tjenester som er konkurransedyktige på kvalitet og pris. Du vil få høre at vi er ryddige og ordentlige på det administrative og økonomiske og at våre ansatte gjennomgående har positive ting å si om oss.

Du vil få høre at vi følger opp tett, og har god kontakt med oppdragsgiverne våre. Kanskje vil du også få høre at vi har løst problemer på en god måte enten det dreier seg om å skaffe en kvalifisert medarbeider på svært kort varsel eller andre saker.