I tilfeller når en kunde vil ansette en ansatt direkte, tilbyr Nortrade rekrutteringstjenesten. 

Fra det øyeblikket når en kunde kontakter Nortrade, utføres følgende steger: 

  1. Når kunde har bestemt seg å samarbeide med Nortrade, inngås det en samarbeidsavtale om rekrutteringstjenesten. Etter dette sender Nortrade første faktura med 50% fra samarbeidskontraktens beløp.
  2. Sammen med kunde settes det opp en detaljert liste over krav til kandidaten. Det utarbeides også en stillingsbeskrivelse, så presis som mulig.
  3. For å begynne rekrutteringsprosessen, bruker Nortrade både sine egne kanaler, inkludert Nortrade sin egen database med over 3000 kokker og servitører, og publiserer en jobbannonse hvis det er nødvendig. 
  4. Etter runder med intervjuer får kunde CV og beskrivelser til 2-3 kandidater som etter vår mening best oppfyller kravene. Nortrade kjører intervjuer, sjekker språkkunnskap og samler eventuelle referanser. Profesjonelle kunnskap og ferdigheter evalueres av erfarne kjøkkensjefer som vi samarbeider med.
  5. Når kunde er blitt kjent med alt informasjon om mulige kandidater, organiseres det et online intervju med en eller flere kandidater.
  6. Etter kunde har gjort sitt endelige valg, sender Nortrade alle personlige opplysninger om kandidaten.
  7. Den siste faktura sendes når kandidaten har arbeidet 15 dager hos kunden.

Reglene og vilkår for rekrutteringstjenesten er mer presist fastsatt i rekrutteringsavtalen.

Pris for tjenesten tilgjengelig på forespørsel, og den kan påvirkes av flere faktorer: